10/08/2015

Khuyết


Vắng nhau một nửa đời nhau khuyết 
Một nửa vầng trăng đơn lẻ loi 
Một nửa tà huy rơi đáy vực 
Một nửa dòng tơ đứt giữa guồng

Vắng nhau một nửa đời nhau khuyết 
Một nửa vòng tay xiết rã rời 
Một nửa bờ môi hời hợt khép 
Một nửa thi vần hẹp ý gieo

Khuyết gió còn đâu dáng liễu reo 
Khuyết sao u tối nẽo ngân hà 
Khuyết mưa che nhạt vòm nắng hạ 
Khuyết nhạn đường mây thả khói sương

Vắng cha vắng cả một trời thương 
Vắng mẹ lời ru cánh võng buồn 
Vắng giọng vạc sành than đêm tối 
Vắng dòng sông cạn mạch dừng trôi

Khuyết bạn tìm ai cạn chén bôi 
Mảnh dư đồ rách lấy chi bồi 
Ai đêm cùng thức năm canh đợi 
Thắp sáng giang hà ngọn đuốc khơi


.dzuy lynh.