10/08/2015

Khắc Lại Dấu Chàm...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lan Phi . nhạc & trình bày Dzuy Lynhta khắc lại dấu chàm trên lưng gió
cát vun dao nhọn sắc buổi giao mùa
tiếng biển hát dâng ngàn con bọt trắng
rồi vỡ tràn lóng lánh ánh trăng xanh
đêm rấm rức nhớ thương bầu sữa mẹ
dòng sông bay lá trắng ấp mùa yêu
trong chới với lời nguyện cầu khe khẽ
đôi môi khô lời kinh muộn hắt hiu
giữa thinh lặng mùa đông đang thay lá
cánh thiên di mang lời hát muôn trùng
ta quỳ xuống nâng hồn vào cõi lạ
lao xao đời mùa ẫn nhẫn mênh mông...