10/07/2015

Hướng Về Đất Mẹ


tôi yêu những khúc dân ca 
yêu giòng sông nhỏ phù sa quê mình 
sáng chim hót gọi bình minh 
trưa nghe cá quẫy lục bình dưới ao
đêm nằm đếm giọt mưa rào 
xôn xao tấc dạ nao nao cõi lòng 
nhìn con nước nổi nước ròng 
trông về quê mẹ hòai mong trùng phùng
như tên rời khỏi cánh cung 
cánh chim Bách Việt nghìn trùng ly hương 
ngóng về cố quốc mà thương 
hồn quê năm cũ náu nương phương nào
chiều nghe gió lộng cù lao 
hỏi con đò nhỏ cắm sào đợi ai 
câu hò em nhịp khoan thai 
hương bồ kết đượm tóc dài ngang lưng
nhớ quê như lá nhớ rừng 
thương con quốc gọi đau từng nỗi đau 
tha hương bốn bể năm châu 
hướng về quê mẹ bể dâu ngậm ngùi
bao giờ có một ngày vui 
trăm sông ngàn suối cùng xuôi đường về 
nửa đêm bừng tỉnh cơn mê 
sao khuê còn thức nằm kề sông ngân


bêntrờiluânlạc .dzuylynh.