10/03/2015

Hoàng Hôn


mặt trời buồn ngủ mây giăng mắt 
nắng tắt chưa sao vẫn ửng hồng 
ta ở đâu giữa khoảnh khắc hư không 
hoàng hôn biếc tím màu u huyền đọng

một vòng xoay bụi trần gian rệu rã 
mấy sát na thân ngũ uẩn vấy trầm kha 
ngẫm đời ta nơi cuối ngã buổi chiều tà 
rong chơi mãi cõi ta bà chừ đã mỏi

màu tham vọng nhạt nhòa như sương núi 
sắc công danh tựa cỏ úa chân đồi 
khóc rộn ràng từ thuở chết trong nôi 
cười tất bật buổi áo quan đậy nắp

bình minh lên giục dồn tâm niệm khởi 
hòang hôn chìm sâu lắng diệt tâm khơi 
ôm làm chi mấy nắm bụi hồng trần 
buông bỏ nghiệp- duyên, tịnh thân quán chiếu


.dzuy lynh.