10/03/2015

Góc Bình An


xin cho một góc bình an 
cho hoa tâm nở rộn ràng thế nhân 
cho nhau một chút ân cần 
mặc cho con tạo xoay vần ra sao... 
cuộc trần dẫu có hư hao 
giữ cho tinh khiết thanh cao cõi lòng 
lục bình trôi giạt đầu sông 
biết đâu bến đỗ mênh mông đất trời 
thủy phân con nước lớn ròng 
phù sa trong đục cũng vòng luân lưu 
giữ chi buồn tủi phiền ưu 
bình an nở đóa vô ưu nhiệm mầu 
qua rồi tháng bảy mùa ngâu 
qua rồi giông bão đục ngầu sắc mây 
ưu đàm níu cánh trên tay 
bình an là ở chốn này thân tâm


góctrờiníucánhưuđàm.dzuy lynh.