10/15/2015

Giấc Xuân

ru em một giấc xuân nồng
cho xanh mắt biếc cho hồng môi son
ru em tiếng sẻ véo von
yến oanh ríu rít âm dòn vườn sau

ru em én náu chân mây
bướm chao ngọn trúc ong lay cành đào
ru em khúc nhạc ngọt ngào
mưa reo khúc khích bên rào dậu thưa

ru em tiếng ca dao trưa
đòng đưa nhịp võng ngủ chưa... ngoan nào...
ru em gió hát rì rào
thùy dương xõa tóc nép vào rặng xanh

ru em sương giọt long lanh
mai vàng khoe cánh mong manh giữa trời
ru em giấc mộng chơi vơi
xuân xanh con gái một thời đã xa

ru em tým sắc hoa cà
vàng bông điên điển gốc chà ven sông
ru em thương nhớ mênh mông
giấc xuân chưa trọn... vời trông quê nhà... 

                                                                        
.dzuy lynh.