10/23/2015

Đếm ...đ ế m ...


đếm chi đếm tháng đếm ngày 
cho đêm thao thức cho dài nhớ nhung 
nhạn về cuối lũng thảo lư 
em về qua giải tương tư ngân hà 
vấn vương là vấn vương mà ... 
đóa hoa trường mộng lụa là trong tim 
trần thân mờ mịt kiếm tìm 
trăng trèo đáy nước anh chìm ngọn mây


.dzuy lynh.