10/04/2015

Cánh Gió


nương cánh gió bềnh bồng hư huyễn 
mặt trời chìm tiễn biệt hoàng hôn 
chuông thu không thôi thúc đổ dồn 
lay lắt nhớ cô thôn ngày cũ...

nơi đất lạ mang thân khách trú 
ngẩn ngơ nhìn lá rụng mùa sang 
cố hương ơi ngăn cách đôi đàng 
rưng rức tim chiều hoang tiễn biệt

cuộc trần thế đảo điên oan nghiệt 
tiếc mà chi lưu luyến mà chi 
vương sầu thương hay chỉ lụy bi 
hạnh ngộ dứt phân kỳ định tuyệt

vẫy tay mà giũ nợ nhân duyên 
niệm thời kinh chú nguyện tinh tuyền 
an nhiên với non xanh biển biếc 
phủi bụi trần xóa nghiệp vô minh

lìa đoạn chốn lão sinh bịnh tử 
náu giả thân tạm cõi thiền cư 
nương cánh gió thuyền từ an đỗ 
bánh luân xa tịnh độ phù trần


.dzuylynh.