9/18/2015

Vu Vơ


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
https://app.box.com/s/exyn1eusnagu281u95o6qf71bjhr7r70


thơ Trần Tuấn . nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Hương Thời GianSáng nay lá chuyển sang màu úa
Mưa trắng trời không cho mây bay
Đàn chim sẻ trốn trong vòm ngói
Lo một ngày vui chẳng trọn đầy.
Ta tính lên rừng xin ít quả
Đem về lót dạ trống ngày mưa
Sao thấy núi non buồn chi lạ
Lòng lo trái ngọt chửa vô mùa.
Chợt thấy đời mình như loài chim
Mãi hoài lo những nỗi không tên
Trông mưa, trông nắng đầy nghi hoặc
Sợ cả cành cong lẫn nhánh mềm.
Lại thấy đời mình như loài sâu
Lặng thầm luồn lách giữa muôn dâu... 
Đợi hôm hoá kén, mơ thành bướm 
Để gọi là vui thoát ngục tù.