9/21/2015

Thu Phai

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Trúc Lan . diễn ngâm Dzuylynh
Album Ở Nơi Có Mặt TrờiLá vàng rơi bám tóc mai
Thu phai rụng cánh lan đài thu ơi !
Niềm đau man mác sầu người
Thềm trăng lá úa đào rơi khóc thầm
Nhớ thương giọt lệ khôn cầm
Giòng nhòa chạm ướt đôi trâm ngọc ngà
Thu tàn dưới cội mai hoa
Thuyền tình ai để trôi qua hững hờ
Xa nhau hồng yến ngẩn ngơ
Rưng rưng mi mắt sương mờ bóng ai
Chiều buông thơ thẩn gót hài
Sông Ngân đẫm lệ đêm dài xót xa
Thu vàng lác đác mưa sa
Hạt rơi tan tác bay qua giang đầu
Cầm canh vạc nọ gieo sầu
Thương ca ấm lạnh chờ nhau mấy mùa
Sầu này tôi bán ai mua ?
Thềm hoang mở lối tình xưa hẹn về
Tim tôi rụng gốc bồ đề
Tình tôi lạc lõng vùng mê luân hồi