9/01/2015

Tại Sao?


xuống đời ở lại trần gian 
hành trang đầy ắp hoang mang chập chùng 
gỉa thân luân lạc mê cung 
mộng vay hồn vạc não nùng kêu sương 
tỉnh say một giấc miên trường 
mới hay nhân thế nhiễu nhương ngần nào 
bao năm phố thị lao xao 
bon chen danh phận thấp cao đã nhiều 
trở về cùng cốc hoang liêu 
lặng nghe gió trỗi khúc tiêu non ngàn 
ngày theo mây trắng thênh thang 
phiêu du cùng khắp dọc ngang tầng trời
đêm về nhặt ánh sao rơi
thắp đèn trí huệ rối bời mê tâm
đắp đê ngăn ngọn sóng ngầm
em từ đâu đến gieo mầm yêu thương
tình trường sao để lụy vương
chỉ là hư ảo khói sương nhược bồng
rủ em về lại hư không
nhưng lòng lại muốn nhủ không, không về!


. đỗlanchy .