9/29/2015

Hồ Điệp Mộng






đêm mơ hóa bướm theo Trang Tử 
hỏi lối về thăm Việt các thư 
mỏi cánh sa vào kho nhạc ngữ
đếm khúc cầm thiếu đủ bao nhiêu... 

có biết bao điều chưa muốn ngỏ 
có hàng trăm vạn nỗi lo toan 
mãn khai hơn bốn nghìn năm đã 
một đóa Tiên Rồng hoa rách tươm 

ta không vốn dĩ loài ong bướm 
hút nhụy vờn hoa hớp sắc hương 
cánh nhạc oằn thân chùng sương đọng 
hỗn mang nhịp phách khúc tiêu bồng 

sơn cư cô tịch kiềm tâm động 
giũ nợ tang bồng ngẫm sắc không   
có không không có hay không có 
có có không hay không có không... 

nguyệt cầm xước, tiếng mờ âm đục 
sáo trúc trầy, ngân mẻ sắc thanh 
ví sả thân này thành trăm mảnh 
hóa khúc nhạc lành dâng chúng sanh 

ôm đàn nghe Nước chân cầu chảy 
vỗ khúc tâm hư ngóng núi Non 
Lão Trang ứng điệp về Hoa Quốc 
Ta hóa rồng bay đến Lạc Hồng 


.dzuylynhhàndạlữ.