9/11/2015

Có Một Ngày Em Đến Bên Anh


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ đỗlanchy | nhạc & trình bày dzuy lynh
album Ru Em Tình Muộncó một ngày em đến bên anh
khu vườn hoang ríu rít tiếng oanh
nhờ chim nhắn hỏi trên cành nắng
cho mượn bờ vai tựa nhánh buồn
có một ngày em đến bên anh
ướp giọt mưa xanh lạnh áo hồng
bên anh giữa hạ mưa hóa ngọc
bên ấy có người mong nắng hanh
có một ngày em đến bên anh
hỏi mượn nhánh ưu đàm dâm cành
cho vườn em bớt màu hiu quạnh
cho trái sầu tư trổ sắc xanh
có một ngày em đến bên anh
bỏ quên đôi mắt lệ sau mành
bỏ quên khuê các bờ hư ảnh
anh cất vào tim mà để dành
có một ngày em đến bên anh
thốt tiếng từ ly đành đoạn đành
anh cất bờ vai vào ngăn tủ
khoác áo em hồng lên án thư