9/29/2015

Có bao giờ...


có bao giờ em thức dậy trong đêm 
để thấy con tim anh rất mềm 
trỗi nhịp êm đềm tâm thất nhớ 
thở từng con chữ tâm thất thơ 

có bao giờ em thức dậy trong đêm 
để biết mình cần bờ vai êm 
thả lọn tóc sương băng thác nhớ 
xuôi bè tâm khảm vượt ghềnh thương 

có bao giờ em thức dậy trong đêm 
để thấy ngoài kia sấm nổ rền 
đồng xanh mây xám chia bờ bến 
xẻ trời san đất rạch bình yên 

có bao giờ em thức dậy trong đêm 
ngắm giọt sương loang ngọn cỏ mềm 
đếm bước thời gian vô tình đến 
từng ngày di xuống phiến đời ta 


.dzuylynh.