9/15/2015

Đất


Từ ngày bỏ đất ra đi
sống thân làm người lữ thứ
Bỏ sau lưng núm nhau cuống rún lại quê nhà
Đất của ta đêm ngày thao thức trầm kha
Đất của ta gọi ta nhớ đến sơn hà
Ta sinh ra hóa thân từ Đất
Chốn trở về bụi cát vô tri
Hãy lắng nghe, nghe lời đất thở
Đất không than, không óan bao giờ
Lời Phật dạy chẳng dám thờ ơ
Con hãy học cái hạnh của Đất
Nếu ai đó trút những bùn nhơ
Trút rác rưởi làm dơ lòng Đất
Nếu ai đó buông lời nguyền rủa
Khạc dãi đàm máu mủ tanh hôi
Trút giọt sữa hạt cơm hạt ngọc
Thấm vào lòng, Đất vẫn nở hoa 
Đất rộng mở vòng tay nhân ái
Đất hiền hòa như một bài ca
Đóa vô ưu vô nhiễm vô thường
Mở vòng tay đón nhận yêu thương
Hãy ẩn nhẫn như hạnh của Đất
Đóa sen hồng con sẽ nở vào tâm


dzuy lynh