8/10/2015

Tổ Quốc Ơi! Giấc Mộng Xây Thành

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Lan Phi | nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Nỗi Hờn Chiến Mã. August 102015phân ly phân ly... chìm khe đáy dựng
cắt mảnh huyết bào mộng chửa tàn canh
hồn tráng sĩ hề! nghìn năm luân lạc
Tổ Quốc ơi! chưa tan mộng xây thành...
về đâu? về đâu? thuyền xuôi theo gió
huyết lệ chia tay từ tạ thâm tình
một chiến trường xa dặm nghìn da ngựa
phong kiếm bên trời giấc mộng trường chinh
đêm nay đêm nay...và nghìn đêm nữa
lòng tráng sĩ hề... dao cứa từng phân
vọng cố quốc xưa tuốt gươm ân hận
mấy bận gươm mài lệ ứa dưới trăng!
hồ trường hồ trường! nâng chung rượu nhạt
mơ tiếng khèn vọng lại gọi đêm thâu
hồn bay mãi trở về cô phong đảnh
xương trắng hồn thiêng khóc bạc đầu...