8/06/2015

Tìm Nhau Ở Cõi Mù Sương

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Dzuy Lynh | Trúc Lan diễn ngâm ở cõi mù sương ta lạc nhau 
tìm đâu bóng nhỏ bến giang đầu 
gió thốc mưa sa sầu ly biệt 
tống tiễn ngày em kiếp viễn phương 

nhật nguyệt đêm ngày bóng đối gương 
chờ mong tin nhạn chốn sa trường 
tóc mây biếng chải quên trâm lược 
lệ tưởng người thương ướt gối chăn 

lá đổ vàng thu đã mấy trăng 
năm canh sáu khắc thức bao lần 
ngày nghe quốc gọi khan giọng nấc 
đêm tiếng vạc sành lật cánh than 

vẳng cõi mù sương khúc khải hòan 
anh về vỡ lại đất khai hoang 
hẹn em bến cũ tương giang khúc 
trăng vẫn chờ ta múc ánh vàng 

ở cõi mù sương nắng đã lên 
vắng hòn đạn réo vắng bom rền 
quân tử hẹn thuyền quyên ngõ trúc 
vỗ đàn tri ngộ khúc thương ca 

thunglũngmùsương Oct.20.2012.dzuylynh