8/03/2015

Tháng Tư Uất Hận


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Khiếu Long | nhạc & trình bày Dzuy LynhMày một ly uống đi cho vơi niềm uất hận
Tao một ly uống đi mà giận đất trời
Tháng Tư mình mất cuộc đời
Ngày buông tay súng hận cuồng chơi vơi...
Trời quê hương chợt nhuốm buồn
Một đời chinh chiến biên thùy hào chông
Đời ta sống chết sá gì?
Thương quê hương buổi đọa đày từ ly!
Chiều nay đất khách mưa bay
Em còn mòn mỏi tháng ngày đợi trông
Chiều nay đất khách mưa bay
Em còn mòn mỏi tháng ngày đợi trông...

Rồi từ đó làm thân viễn xứ
Mất người tình mất cả quê hương
Những đêm gió lạnh bên đường
Nhớ quê hương đến lệ trào mắt vương
Nhớ đêm nằm dưới chiến hào
Nhớ đồng đội cũ bây giờ phương nao
Mày nằm huyệt lạnh chơ vơ
Thân tao lưu lạc biết bao giờ gặp đây?

Hận thù ngút tận trời mây
Hận thù ngút tận trời mây
Tim ta rỉ máu tháng ngày đớn đau
Tìm nhau năm tháng mai sau
Mình về cùng dựng lại màu cờ xưa 
Tìm nhau năm tháng mai sau
Mình cùng về dựng lại màu cờ xưa!