8/03/2015

Tháng Hai Phượng Tím Chưa Kịp Nở

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


sáng tác & trình bày dzuylynh
album Hương thời gianta hát trong cơn say
nào hay phượng tým chưa kịp nở
chiều nay thung lũng buồn ...
buồn như lời giun dế
ta hát trong mưa bay
giữa hôn trầm cơn say...
giữa hạt đắng hạt cay
giữa hạt tỉnh hạt say
giữa u mê tháng ngày đời lau sậy...

bây giờ là tháng sáu
vẫn ngỡ là tháng hai
phượng tým chưa kịp nở
sao nghe đã chớm buồn
bồ đào tửu chìm sâu em tận đáy ... 
tận đáy lũng hòang hoa
tận đáy cốc bình an, 
tận đáy bóng thời gian
xin cho em ngoan giấc ngủ ngọc ngà
mộng thật thà như một đóa vô ưu!

lời nào trong mắt nâu
lời nào trong thẳm sâu ...
lời ngụ ngôn cho gió,
lời trần tình cho nắng,
lời nhạt nhòa cho mưa

bây giờ là tháng sáu. 
nào đã đến mùa ngâu!
sao mây vội giăng sầu?
phượng tým vừa chớm nụ... 
mùa thu chưa kịp tới
mùa hạ vửa chớm sang
chừng nào đến tháng hai
cho mùa xuân trở lại?
cho em tràn cõi mộng

ta đem về dấu kín
tận đáy lũng hoàng hoa
chờ một ngày hương tỏa
để một mình ta say
để một mình ta hay
chỉ một mình ta say...

hoànghoathunglũng.ngàychớmhạ .2012.17.dzuylynh