8/19/2015

Chuyện Tình Buồn - Thoại Kịch Truyền Thanh

(xin mời bấm lên hình hay bấm vào link dưới đây để nghe ...)


Kịch bản : Màu Hoa Khế
Biên tập & Đạo diễn : Dzuy Lynh
Âm thanh & Kỹ Thuật : Chiều Buồn


Với thành phần diễn viên:
Dzuy Lynh (Liêm, Tài công 1, Tài công 2) - Ấu Tím (Sen) - Mưa Phố Núi (Dẫn truyện) - Trúc Lan (Quỳnh) - Hoàng Thu Diệp (Khánh) - Chiều Buồn (Gái) - Bonita (Thơ)