8/01/2015

Chiêm Mộng
CHIÊM MỘNG
thơ Dzuy Lynh


phụng cầu hoàng khúc cầm thi sử
tàng các mờ bụi cũ huyền thư...
mượn hờ ngọn cỏ tương tư
thay cành trúc thảo đáp từ cho em

trường lưu mộng lan rèm xuân sắc
huyễn mê soi nguyệt nhật bao lần
phượng hoàng tháp cánh tầng không
nương tiêu phụng vũ thong dong thác ngàn

hoàng hạc tửu say vùi bể ngạn
quên hưng, tàn cuộc thế hỗn mang
bầu thơ an lạc bên nàng
mượn câu tri kỷ thay hàng tào khang

phượng hoàng song hợp tự hồng hoang
trời xanh mây trắng bạt non ngàn
khát chia nhau hạt sương tan 
đọt tùng lửng dạ thênh thang quan hà


thángchạpcuốiđôngtânmão.