8/25/2015

Cánh Diều Ngưỡng Vọng


Mừng Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội 2015


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe diễn ngâm)


thơ & diễn ngâm Dzuy Lynhcành hoa trắng thay nén trầm hương ngát
nương cánh diều tháp gió bạt tầng xanh
cõi vô ưu vin nhánh nhỏ an lành
an lạc quốc Cha đạo thành viên mãn

bến gian trần cõi tạm gắng tâm an
con hôn ám giữa dòng trong và đục
làm sao thoát kim cô vòng vinh nhục
bụi gian trần huyễn ngã nhuộm tâm khung

chỉ cho con đường đi đến cội tùng
làm sao hái hạt sương buông cuối lũng
con chưa thấu tận cùng: bi trí dũng
lỡ một đời nhạc ngựa với đao cung

đi làm sao qua bão tố chập trùng
chiếc thuyền thúng, đại dương vần vũ sóng
mũi tên nhỏ một tầm cung vọng động
mong bay về trở lại chốn hư không

Cha, ngọn thái sơn muôn đời gió lộng
là cánh diều ngưỡng vọng của đời con
là hồn thiêng của tổ quốc non sông
là gia phả mảnh giang hà cẩm tú

ai có thể ngưng vòng xoay vũ trụ
xin cho tôi một tích tụ thời gian
xin cho Cha một góc nhỏ niết bàn
miền tây trúc cõi vĩnh hằng an lạc

.dzuy lynh - Vu Lan 2015.