7/18/2015

Xin Lỗi

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
sáng tác & trình bày Dzuylynh
album Tâm Ca
(cho " nồi cơm điện " của tôi)Cho tôi xin không nói lời xin lỗi
Xin lỗi em và xin lỗi muôn người
Bởi vì tôi đã vô vàn tội lỗi
Xin thêm về, rồi biết để ở đâu?

Cho tôi xin thốt lời xin lỗi
Xin cho nhiều, không trả được bao nhiêu!
Trả cho em và giữ lại cho mình
Những ân tình cõi tạm phù sinh

Nói xin lỗi từ tâm mình không khó
" Lỗi tại tôi tất cả mọi đàng! "
Thế nhưng, lời sám hối chỉ đi ngang
Chẳng quay về, nên cứ vẫn đi hoang

Nói xin lỗi thực ra là rất dễ
Bởi xin rồi, lại cứ mãi xin thêm
Nghe thân quen như khúc nhạc êm đềm
Em mềm lòng nên cứ mãi tha cho...

Cho anh xin, xin nói lời tạ lỗi
Cho em xin, xin nói lời tạ lỗi
Cho nhau xin, xin một lời tha thứ 
Cho nhau xin, xin ngàn lời sám hối...

Lỗi trong anh có từ thuở thôi nôi
Lỗi trong em từ mở mắt chào đời
Lỗi trong ta nếu dễ dàng buông xả
Thì hôm nay... không có nổi một bài ca!