7/02/2015

Vọng


cửa thiền đôi cánh mở
mưa gõ những giọt thơ
vỡ vai hành giả hờ
ngồi chờ giờ hóa kiếp

sáng không nghe tiếng dép
trưa không thấy tiếng chuông
thời kinh sao mục ruỗng
thí chủ thôi viếng chùa

người then cài cổng khép
ta về miền hoang tiêu
giữ lại chút mỹ miều
bện vào đôi dép cỏ

chiều nay ra đầu núi
thắp đèn tìm vô minh
ngộ ngỡ có bóng hình
tượng quan âm ngọc vỡ

đêm đốt trăng tìm chữ
ai xóa mất trang kinh
ai dấu mất chày kình
tắt lửa tìm tâm vọng


phùvân . July 12015