7/07/2015

Trữ Tình

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)
thơ TrúcLan . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh 
album Trên Phiến Tình Buồn . Dec 8.2011 Tà huy ngã xuống non đoài 
Tiếng hạc xao xác vọng ngoài hiên sương 
Trăng lên mở cổng thiên đường 
Dạ Lan thơm ngát quyện hương đầu ghềnh 
Ngoại thành dã hạc chênh vênh 
Chuông chùa vang vọng buồn tênh nhớ người 
Nhện leo mắc võng tơ trời 
Sợi tình đan mỏng nối lời tóc tơ 
Tiêu tương vàng cỏ đôi bờ 
Thương hồn dâu cũ ngẩn ngơ dạ sầu 
Trời buồn tháng bảy mưa ngâu 
Núi se giòng lệ bắc cầu tình lang 
Suối reo róc rách tơ đàn 
Đèn khuya hiu hắt lửa vàng tương tư 
Rèm thưa che ải sương mù 
Thềm trăng thổn thức tình thu dã quỳ