7/28/2015

Trăng Muộn

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Phạm Quang Trung | nhạc & trình bày Dzuy Lynh
album Ru Em Tình Muộn. July 282015


" ta ước làm trăng chỗ em nằm .sáng soi triền ngực đẫm hương đêm 
 tình chao con sóng mềm môi vụng. hoa nở trên đồi nhung ngất ngây " 
 - đỗlanchy -


Nàng ơi
đêm ngát hương hoa nhẹ
nơi chỗ em nằm
ngập mưa trăng
chiếu chăn xô lệch
thân ngà lạnh
em trở mình
đêm
không nói năng
Ra sân 
gội tóc bờ nguyệt trắng
đồi cao bạch tuyết đầy phong sương
đỉnh hồng hé nở
đôi hoa mộng
trời đất khai sinh một mối tình
Nàng ơi
đêm mướt làn tóc thả
trôi sóng chập chùng
trôi
trăm năm
anh qua sân
chạm mầu ánh sáng
ngực nở đầy trăng 
trăng trong em