6/29/2015

Vệt Nắng Đêm


Đêm quên, 
thức mơ thấy nắng
Ngày nhớ anh,
ngủ mộng thấy trăng
Năm canh thao thức bâng khuâng
Nguyệt cầm réo rắt tơ ngân khua mành
Đêm 
em mộng- thực song hành
Khát khao vệt nắng treo cành chân như
Vươn tay bẻ giấc tương tư
Gảy thành bốn khúc mơ hư thiên đàng
Vay trời
vệt nắng đêm hoang
Anh giăng sưởi giấc em ngoan cho nồng
Bềnh bồng 
bể ái mênh mông
Tìm neo bến
chỗ hư không thuyền về

Phù Vân June282015.phíabênkiamặttrời.