6/05/2015

Về Cổ Ngư Tức Cảnh


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe diễn ngâm)


thơ Tiểu Vũ Vi. Dzuylynh diễn ngâmMù sương lụa ảo rũ bên hồ
Bàng bạc chao nghiêng ánh nguyệt nhô
Liễu biếc gió lay lồng ý nhạc
Sen hồng sóng gợn cuộn hồn thơ
Bãi Trâu người đến chờ chim hạc
Đồi Phượng khách về đợi bóng cò
Trấn Vũ chùa Tây trầm khói tỏa
Tao nhân lãm cảnh họa trời mơ