6/24/2015

Vách Nhớ


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Dzuylynh | diễn đọc thiênthanhem nấp sau vách nhớ đếm dấu chim di 
săm soi vết nứt chân trời trên đôi cánh mỏi 
mùa thu đang chạy trốn nỗi buồn lá úa 
tàn phai kết thúc là bắt đầu khai mở một khởi thủy chu kỳ 
anh bước ra vách nhớ chẳng nhận ra em 
em còn ở lại sau lưng dĩ vãng ngồi tỉ tê nhắc chuyện ngày xưa 
anh vói tay hái cọng nắng hanh còn se sắt lạnh 
sương sớm đầu đông đã ấm bỏng vai ngày 
cho em một chút bổi hổi hôm nay trước khi bóng đêm chạy quanh co mất hút 
mình gặp lại ở đâu chỗ bắt đầu 
chữ em chạy từ trên mây chạy xuống 
chữ anh lay từ ngọn cỏ lay lên 
sao nối mãi không xong 
sao thắt hòai không chặt 
hay chỉ tại tấm vách ngăn chia giữa hai vùng tâm thất 
trái tim nghẹn thở giữa vành môi mỹ ngữ điêu từ 
vô nghĩa 
vô thức 
vô tâm 
vô niệm 
anh muốn em bước ra khỏi vùng mê thất 
nơi chật vật lời kinh treo vắt vẻo tháp chuông đông lạnh 
để khóc òa vui với nắng đông xối chan thung lũng 
và giòng sông con nước đổ ngập tràn vỡ mặt giá băng 
vách nhớ ngã sập, em đừng dựng lại làm gì 
bước ra đi 
nghe lời thầm thì mùa đông 
trái tim rát bỏng 
ấm nồng 


Nov.16.2012|dzuylynh