6/08/2015

Tri Kỷ


lại đây tri kỷ ai người nghe thơ mà say 
ai người tri kỷ 
lại đây 
cùng ta cạn chén rượu này 
cố quên năm tháng lưu đày viễn khách ly hương 
say tít cung thang 
say tít cung thang 
cất tiếng cười khan 
hờn chi 
cớ sao 
huyết lệ tuôn tràn 
hận vì tan nát giang san tan nát giang san 
sầu mang mang tận sầu mang mang tận 
hỡi 
những anh hùng sa cơ mạt vận 
bẻ kiếm buông cung bên trời lận đận 
lại đây 
lại đây 
cùng ta cạn chén hồ trường *
hỡi người tri kỷ 
quên đi sầu bi 
nhớ tiếc làm chi đường xưa dấu ngựa 
rêu phong đền đài hào cũ thành xưa 
óan thán làm chi 
cho xót xa 
hồn tử sĩ sa trường 
xếp chinh bào đừng soi cổ gương 
dấu phong trần bạc phai tóc sương 
này ai tri kỷ nâng chén cùng ta 
nuốt nhục tha phương hướng về cố quốc 
moi gan chấm mật chờ một ngày vẽ lại bức dư đồ tang thương 
này ai tri kỷ 
lại đây 
cùng ta 
trút sạch bầu thơ 
vỗ nát thùng đàn 
hất mạng lên trời 
cười vang sông núi 
hào sảng hát khúc vô thường 
thênh thang... 


vịnhnửavầngtrăng.trungthuquýtỵ.dzuylynh


* thơ Nguyễn Bá Trạc