6/23/2015

Nếu Con Không Phải Là Con Của Lính

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Hoàng Lan | nhạc & trình bày Dzuylynh
June 232015Nếu con không phải là con của Lính …
Quá khứ vàng con hiểu được bao nhiêu?

Nếu con không phải là con của Lính …
Sự tự do hạnh phúc con hiểu chăng?

Nếu con không phải là con của Lính …
Giải phóng gì con trả lời ra sao?

Nếu con không phải là con của Lính …
Cuộc đổi đời con đếm bao nhiêu lệ?

Nếu con không phải là con của Lính …
Chốn rừng thiêng con biết có những gì?

Nếu con không phải là con của Lính …
Nơi biển sâu con chôn mấy quan tài?

Nếu con không phải là con của Lính …
Con có biết Hoàng Trường Sa không nhỉ?

Nếu con không phải là con của Lính …
Cây xanh kia con tiếc nuối làm gì?

Nếu con không phải là con của Lính …
Đồng Bào con có đau xót không cha?

Nếu con không phải là con của Lính …
Hận thù kia con xoá bỏ bao lần?

Nếu con không phải là con của Lính …
Thái bình thịnh vượng con kiếm nơi nao?

Nếu con không phải là con của Lính …
Tương lai kia … con sẽ có những gì?

Xin thế nhân hãy trả lời con …
Vực con dậy giữa nước Việt buồn …

Để con nhìn đời bằng lăng kính sáng …
Hiểu đâu là sự thật hay dối gian …

Để con còn tự hào nòi giống Tiên Long…
‘Tôi là người Việt Nam - con cháu Lạc Hồng’

Lá Cờ Vàng dân tộc con đó
Có Nhân Quyền - Dân Chủ - Tự Do!

HL 21/06/15