6/06/2015

Nắng

dấu áo lam dưới tấm bồ đoàn
ngồi lóng ngóng chờ mong con nắng
cho ấm nửa cõi lòng, yên ắng
nửa muộn phiền khua khoắng bâng khuâng...

vuốt mi em sau vóc lụa ngà
vỗ cho rách giọng khàn cuống rốn
chén bồ đào dạ tửu bôn ba
lấp cạn bể kiêu sa sầu muộn

phơi hạt mộng nhờ trời cơi luống
đợi nẩy mầm nhân ái yêu thương
nguyệt cầm ai tấu khúc đoạn trường
vụn vỡ lệ mù sương vọng tưởng

vạch bóng nắng xem thành quách cổ
đã bấy mùa hoán vũ hô phong
đếm phương đông cầu vòng mấy nhịp
đứng lên thôi cho kịp gót về


hàndạlữ