6/17/2015

Mười Thương Sợi Tóc

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài thơ)


thơ Dzuylynh . diễn đọc thiênthanhmột thương trắng xóa tóc Cha 
cho con biết có ngày ta sẽ già 
hai thương tóc kết liên hoa 
cho con khóc Mẹ đã qua hết đời 
ba thương tóc thả lưng trời 
cho em luyến tiếc một thời thanh xuân 
bốn thương tóc dựa tùng quân 
cho ai một thóang bâng khuâng nhớ người 
năm thương tóc nhỏen môi cười 
cho ai thức ngủ bời bời trong mơ 
sáu thương tóc phủ án thơ 
chơi vơi cung bỗng ngu ngơ bậc trầm 
bảy thương tóc đẫm suối âm 
phả làn giai điệu phù trầm thinh không 
tám thương phận tóc long đong 
cho nhân gian biết mở lòng yêu thương
chín thương tóc đọng trời sương 
cho anh biết nẽo vô thường là đâu 
mười thương tóc nhuốm bể dâu 
cho em nhớ Tháng Tư sầu quê hương


bênvầngtrăngkhuyết.April 20.2013.dzuylynh