6/21/2015

Khúc Cầm


mây giăng tám ngả sơn khê
vạt nắng đã lâu chưa về
sương pha trắng bờ vực mê
em về theo những lời ca
nhặt khoan đàn buông lưu luyến
khúc cầm trải lọn tơ nghiêng
gọi gió vào miền miên viễn
gọi mây tím cả nỗi niềm
cảm ơn em
tiếng đàn xa vắng
nợ ơn em
lời ru thầm lặng
cảm ơn em 
vạt nắng ấm cho đời
tạ ơn em
tiếng đàn đầy vơi
cuộc nhân gian còn gì được mất
phù sinh thôi mây trắng ngang trời
vào hư không tiếng đàn buông lơi
vạt nắng ấm
tiếng ca
lời ru hời
khúc giao hòa chơi vơi 


đỗlanchy