6/12/2015

Gỗ Đá Buồn Từ Thuở Sơ Sinh


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ Minh Hải | nhạc & trình bày Dzuylynh
album Tiếng thời gian. June112015. New Versionem có về giữa tiếng mưa đêm 
bên đời anh thôi hết muộn phiền
em có về giữa lúc đông sang 
bên chiếu chăn muộn màng thức giấc
em có về giữa chốn vườn xưa
cất giùm anh một chút hồn mơ
em có về nửa đời mệt mỏi 
để riêng anh một thuở hao gầy 
có về đâu ngàn sau sau nữa 
gỗ đá buồn từ thuở sơ sinh
có về đâu một lần ly biệt
mất nhau rồi ngõ vắng lặng thinh
một mình...       


SaigonViệtNamthángtư1980