6/17/2015

Cung Hồ

xé cổng trần gian nhìn lên trời
tháo xiềng địa ngục bước ra chơi
mới biết trên đời ai cũng lạ
chỉ một mình ta quen với ta

mười năm cư ẩn miền u nhã
dã thảo sơn điền thôi hát ca
đậy nắp quan tài tìm thanh tịnh
cung thỉnh Bồ tát Thường Bất Khinh

núi nhạc xới đào tìm giai điệu
bể thơ nạo vét khều ý từ 
biết đủ nghĩa là chưa có đủ
hiểu dư nghĩa là đâu đã dư

mở cửa người xem tim mấy lỗ
đếm lòng ta một mảnh tâm thô
tưởng em Si ái nhu Mì? Ré!
ta giận dòng La, Fá bến Fà

ta bỏ thành Đô về mê lộ
người rủ ta ngồi tựa gốc Si
Sól từ truy ngữ vì âm điệu
La Ré từ đây... biệt dáng Kiều


bìnhminhKimSơnTự June172015. dzuylynh.