6/15/2015

Buồn...

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ|nhạc|hát|Dzuylynh
album giai điệu phù trầmđưa tay chạm một phiến buồn 
mù sương một chỗ cuối nguồn phù vân 
phủi tay giũ bụi hồng trần 
trơ vơ mấy hạt trong ngần kim cang

mây giăng lớp lớp hàng hàng 
phủ mờ vạn vạn ngàn ngàn mái rêu 
chân va một cõi hoang tiêu 
bước cao bước thấp tâm xiêu lệch hồn 

gối đầu lên miếng càn khôn 
ngã lưng lũng thấp thả hồn lên non 
tiêu ngân khánh vọng mất còn 
hút theo hạc dã bóng mòn chân mây 

chiều buồn vương mấy tàng cây 
ta buồn trương giấc ngủ say cội đào 
nâu sòng mấy nếp hanh hao 
cởi ra rồi lại xếp vào tàng thư 

tưởng chừng đã chạm chân như 
hóa ra ý đã ẩn cư trên ngàn 
mấy vần thi lạc đi hoang 
chỏng trơ thư án, mang mang... chiều buồn 


TiếtLậpXuânTếtĐốngĐa. mùngnămgiápngọ.Feb42014. dzuylynh