6/17/2015

Bên Này Bên Kia

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


nhạc & lời Dzuylynh | trình bày thiênthanh.dzuylynh 
album Ở giữa là mùa thu. bên này là vầng nguyệt 
bên kia là ánh dương 
khoảng cách một trùng khơi 
chẳng làm sao với tới 
em, tôi xa vời vợi 
mà nhớ sao lại nhớ bời bời... 

bên này là non biếc 
nhạn lạc mấy tầng mây 
bên kia là sâu thẳm 
đáy bể bóng ngư trầm 
con sóng vỗ âm âm 
nghe lòng cát thì thầm ôm nỗi đau 

tại sao mình cứ mãi lạc nhau? 
trời mây sao cứ mãi âu sầu! 
hay tại thu thay lá 
hay tại đông sắp qua 
hay em đêm thức trắng 
quên lần chuỗi mân côi 
hay anh ngày dong ruổi 
bồ đoàn rong rêu phủ 
nổi chìm trong tiếc nuối 
không muốn mùa thu qua... 

lời kinh ghi trên lá 
theo thời gian đã phai 
bình minh và bóng tối 
bên này và bên kia 
không còn ai không còn ai 
chỉ còn ta với ta! 
chỉ còn ta với ta? 
ngã nghiêng cội bồ đề 
chênh vênh thập tự giá 
để thấy mình ở lại 
chờ mùa thu bước qua... 


chiều trên đỉnh Madonna.KimSơnTự.Watsonville.Oct.16.2012 .dzuylynh