6/04/2015

1/2Một nửa mùa Mai, mai chưa nụ 
Một nửa đời mình, mình câu ru 
Một nửa mùa xuân, xuân sầu rũ 
Một nửa nỗi hờn, hờn thiên thu !

Một sớm Mậu Thân vang tiếng cú 
Thần kinh cố phủ ngợp bóng thù 
U uẩn chùa ngân chuông Linh Mụ 
Hương Giang đò đắm giọng ca mù

Ngự Bình u ám non, trúc rũ 
Một nửa vàng xuân, nửa xám thu 
Ngước mặt hỏi trời sao nỡ phụ? 
Cố đô tang tóc ngập mây mù! 

Bao năm lưu đồn đời lính thú ? 
Mấy mùa chinh chiến trấn biên khu ? 
Một nửa hồn hoang hòai quê cũ ... 
Ba tám mùa xuân hận thiên thu !


tháng tư huyết lệ 
38 mùa xuân đã mất . April 01.2013 . dzuylynh