5/31/2015

Xưa
X Ư A


mưa đi sớm
nắng về trưa
mây nương cánh gió.
xưa
chưa kịp về 
bây giờ vạn nẽo sơn khê
vòng tay
hương tóc
lời thề... nhớ không
tuyết rơi trắng một đầu đông
mưa xanh kẽ nhớ
mây đong vạt hờn
biển vàng nắng nhạt hòang hôn
gió lay lắt héo
môi khô đợi chờ
sợ mây chen giữa câu thơ
sợ mưa ướt nắng bơ vơ ý vần 
mưa
xưa... 


đỗlanchy