5/16/2015

Vay


em cho vay tạm đôi bồng đảo
ta về say dưới cội đào mơ
chôn áo nâu sòng chờ đất nứt
thấm lệ mà nung một chút hờn

*
em cho vay tạm mồ hôi áo
ta về chan tiếng kệ mời rao
biển mộng du thì thào sóng ngực
trượt triền non mõ nứt chuông sờn

*
em cho vay tạm lời di cảo
ta bày hương án đạo, đời dâng
ngước trông sao tắt chờ trăng lặn
cúi xuống tà huy lột dấu khằn

*
em cho vay tạm bờ hiên vắng
ta ngồi hong biển cạn chờ khô
mở nắp quan đi vào huyệt mộ
biết chừng đâu em ngộ, ngỏ lời...


đỗlanchy.May152015No comments:

Post a Comment