5/05/2015

Ơn Em Dạo Gót Chốn Tiêu Sơn


Em ghé chốn này ta vui lắm
Bóng quế hồn hoang khảm khói hương
Dâng mấy cà mên {comments} tương chao đậu
Ta chưa hưởng hết...ngập cả đầu...

Phủi chân, mời uống chén trà ngang
Thương em nghìn dặm chốn quan san
Cánh cò phiêu bạt băng truông bể
Lui, tới, về, đi... để gặp Người

Thảo Vân Am thanh tịnh an cư
Cô tịch từ lâu bẵng tiếng người
Nghe tiếng Tiểu Đồng cười rũ rượi
Ngỡ Lão Đam về cưỡi nghé xanh

Phướng gió lao xao động trúc mành
Lững lơ vách đá mảnh thanh y
Thinh không nhã nhạc chào tri kỷ...

...Tiễn khách thay lời một khúc thi!

 thảovânam thượngtuầnthángnămmùagióchướng.đỗlanchy.
( cho em người đến từ Nam bán cầu )


No comments:

Post a Comment