5/20/2015

Mưa Xanh

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


ý thơ Vịnh Nghi | nhạc & trìnhbày Dzuylynh
Album Mưa Xanh Nỗi NhớXin làm hạt mưa xanh
Hôn lên nhành lộc biếc
Cho chồi non đơm hoa
Dâng hương tỏa đất trời
Mưa từng hạt rơi rơi... Mưa từng hạt rơi rơi

Xin làm hạt mưa đan
Trong mắt em hò hẹn
Xanh tình yêu lứa đôi
Xanh niềm tin ước vọng
Mưa từng hạt long lanh... Mưa từng hạt long lanh

Xin làm hạt mưa xanh
Giao hòa cung phím nhớ
Khoan nhặt gieo note thương
Giấc mộng du đêm trường
Xanh lời thơ vấn vương... Xanh lời thơ vấn vương

Xin là giọt mưa xanh
Mãi là giọt mưa xanh
Mãi đọng lại trong anh...
Ước là giọt mưa xanh ... Mãi đọng lại trong anh


thunglũnghoavàng.May192015No comments:

Post a Comment