4/27/2015

Tháng Tư Sóng Vỡ


ta nghe trong sóng vỡ âm vang
lớp lớp chinh nhân buộc rã hàng
hỗn mang hồn đất đau vô hạn
chợt bẽ bàng cho vận nước Nam

liễu rủ cau mày hờn Non Nước
Sơn Trà vuốt mặt tiễn mây tan
Tháng Tư ai óan gầm con sóng
đã bốn mươi năm lòng nát lòng

nửa giấc miên trường chìm uất mộng
bình minh một buổi dậy cơn giông
xếp mảnh dư đồ hong lọng nắng
cuốn mớ vành tang ủ bóng mưa

xé giấc trưa hè nghe quốc gọi
nát chiều luân lạc hạc kêu sương
sĩ tốt mã xa hàng khanh tướng
ván cờ canh bạc phục đao thương 


chiến sử còn ghi cuộc hí trường
u hồn còn oán thán muôn phương
bãi hoang cồn cát trùng dương đợi
ai trở về không? bọt sóng chờ...


April 272015.DjangoDzuylynh
cảm tác khi nghe Biển Sóng Ru Anh, tiếng lòng người niên trưởng MX Tango

No comments:

Post a Comment