4/18/2015

Qua Không Có Bậu Sầu Nghiêng Núi Đồi


(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ trúclan.19. Juni 2012 | nhạc. hòa âm. trình bày dzuylynh. July 9.2012Nhớ câu vọng cổ năm xưa
Qua cùng bậu hát lúc chưa lấy chồng
Bây giờ bậu đã sang sông
Mười hai bến nước bậu không trở về

Sông vàm bậu ở trên ghe
Vô tình xuôi ngược qua nghe bậu cười
Qua về kêu mãi bậu ơi !
Như chim bìm bịp kêu nơi cửa vàm

Lục bình một gié trôi ngang
Bậu qua bên đó không màng về thăm
Cửa vàm qua đợi quanh năm
Qua thương nhớ bậu như tằm nhớ dâu

Hôm qua nghe tiếng đờn bầu
Nghe câu vọng cổ dạ sầu tuôn rơi
Bậu đi ngang chỗ qua ngồi
Thân qua ở lại hồn thời bay theo

Vàm sông trôi dạt cánh bèo
Bèo tan, bèo hợp, bèo leo mạn thuyền
Bậu qua bên đó bình yên
Qua không có bậu sầu nghiêng núi đồi

No comments:

Post a Comment