4/23/2015

Người Em Gái Dakbla

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ mx Lê Hằng Minh | nhạc & trình bày mx DzuylynhDừng chân nhặt cánh hoa hồng
nhớ người em gái trên dòng Dakbla 
xuân sang rồi đến đông tàn 
quan san cách trở đôi đàng ngàn thương 

Tôi đi chinh chiến muôn phương 
môi em vẫn mọng vẫn hường ấy chăng... 
Vì tôi là lính áo rằn 
ra đi nào biết mấy trăng mới về 

Bởi vì em quý hoa hồng 
nên trời bắt phải chờ trông 
Vì hồng nhiều gai lắm 
hợp rồi vẫn là không 

Kontum mấy dặm sơn khê 
lều khuya rét mướt gió về chơi vơi 
Nhớ em đếm tiếng sương rơi 
sương bao nhiêu giọt buồn ơi là buồn


No comments:

Post a Comment