4/29/2015

Chướng Vọng Tháng Tư( tặng thi hữu SL.BHL.CN.ĐH.PQT )nào ai đâu chiến hữu đến cùng ta
ai bụi biên cương chưa giũ sạch nếp chinh bào
ai bút mực giảng đường chưa mòn cơn gió bụi
ai trầm tư thương tưởng mảnh giang hà
Tháng Tư mê hỏang thức trong cơn chướng vọng...

sao không thắp giùm ta đuốc lửa đầu điếu thuốc
xin viết giùm ta câu cuối bài văn tế chúng sinh
cùng vét giùm ta mấy giọt rượu bám đáy bình
hãy đổ ngập thùng đàn... vỗ cho nát nậm, ngã cung thang chồm say lúy túy...

nào nhấp cạn đi nhìn nhau mãi làm chi, đứng dậy vươn vai ha hả rống gọi hồn non, vía nước
dạng chân rộng bước qua cửa càn khôn hẹp, khùng khục cười cho xương mục máu khô
lấy áo cơm kim tiền treo xó bếp, 
xếp lam y kinh kệ cất lầu chuông,
để mai sau sớm hú chiều tu, hóa tu hú mà thay chim gõ mõ
mong siêu độ cho những con vượn người thời đại ở mảnh đất bốn mươi năm cướp giật
bằng hữu ta đâu? chiến hữu ta đâu? còn nhìn nhau ngơ ngác làm gì?
hay anh hùng tận khí hùng chừ cũng tử!
hay sức tàn lực cạn lệ khô máu đặc, khóc không xong cười không nổi với đãi bôi nhân thế
hắt đáy hào sâu óan hờn thân vong quốc, chôn lấp hào hùng lạc khí vực trầm luân
rót chén cương thường mời tử sĩ, những kẻ không về sau cơn bão Tháng Tư
cất giọng bi hùng ngâm khẩu khí thi, vận mảnh dư đồ lấp che cơn cực bỉ
trèo lên non ngất ngưỡng say; tay bứt trăng mờ che mối nhục, 
xé một mảnh mặt trời hừng hực châm hùng chí tinh anh
mê mê tỉnh tỉnh thực thực hư hư
nhìn bóng nhạn sa cơ ngỡ trầm ngư lạc nẽo
nghe tiếng vượn hú rừng hoang ngỡ tiếng lê dân rên xiết trong tù, ngày đất nước vá hai phần làm một

Tháng Tư mùa gió chướng
gió trên ngàn âm u tựa tiếng sói tru, nghe tưởng dưới chân Tháp Po Nagar dân Hời rủa...
người xưa đâu? người nay đâu?
lại đây, cùng ta xếp lá rừng làm bậc vói đỉnh Cao nguyên
hốt bọt bể đắp tượng ngút đầu non Hồng Lĩnh, Thái Bình nguồn
quết phù sa bến Hương giang thay mực viết lời nguyền tru diệt lũ âm binh treo trên núi Ngư
tách rể lục bình vàm Tiền, sông Hậu, Cửu Long mà tết bím đuôi sam
moi tam muội hỏa dưới bồ đòan lên mà đốt hình nhân thế mạng
cầu siêu cho quân Hán Tàu xâm lược, cùng cộng nô lũ sâu bọ làm người
gióng ba hồi Bát Nhã Lăng Nghiêm rúng động Ải Nam Quan, chít khăn tang quàng dư ảnh Trấn Gia Định Saigon
tế cáo với anh linh tiền nhân mở đường khai bưng lập ấp
siêu độ cho oan hồn chiến sỹ vô danh tuẫn mạng chốn sa tràng

tháng tư mùa Chướng Vọng! 
tháng tư sầu lưu vong...
gọi bằng hữu, réo anh hùng hào kiệt ngày nào
hãy còn nghênh ngang trên án thư nghiên mực
hay đã trầm mình cùng cốc ẩn cư
sá chi mà chẳng giúp một tay
hái sao ngày nhật thực làm đèn, trải trăng đêm ba mươi làm chiếu
cùng ta...
say một trận rồi ngủ vùi một trận, Quên không xong thì lấy Nhớ gối đầu nằm!


hoànghoalũng April292015.Dzuylynh

No comments:

Post a Comment