3/12/2015

Tự Vấn

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ đông hương . phổ nhạc & trình bày dzuylynh 
album Cánh Thiên Di.September1.2012 ngẫm 
hỏi phiến đá bên cạnh 
cho tôi nhờ nghỉ chân 
tại vì đâu yếm thế 
tại người không thực tâm 

hỏi 
thế sao ngươi không thể 
tìm lại tim người xưa 
khi suối chưa tận thế 
theo lên nguồn chờ mưa ? 

thôi! 
mùa mưa xưa đã cũ 
ân tình quên lửng tôi 
con tim tôi hoá đá 
ngàn năm ngồi hỏi trời !

No comments:

Post a Comment