3/26/2015

Trắng Đỏ Thi Hoa


hương 
phấn 
trăm năm 
có tàn phai ... 

vườn khuya 
hiu hắt ánh trăng cài 

trách 
em 
sao giấu đôi hài cỏ ? 

nhẹ bước bên thềm 
... anh có hay ! 

cánh trắng 
hoa em 
như áng mây 

thiên thu 
hạc vũ bãi sông nầy 

rong rêu ... 
gành đá 
đời lau sậy 

cánh đỏ 
hương 
nồng đôi má hây 

phải em đang giữa thời con gái ? 
trắng , đỏ tô hồng môi dấu son 
bôn ba ... 
phiêu bạt ... 
đời sơn dã 

tiêu cốc 
phùng tri 
ta với hoa 

nhạc 
hoa 
thi 
họa mơ chưa thoả 

tri ngộ , tri âm đối ẩm hoà 

em 
trao hoa lạ cầu thi hoạ 

ta 
vỗ cung đàn buông khúc ca ... 


dLanchy.cali mùahoahạ July 21.2010No comments:

Post a Comment