3/20/2015

Gió Ngang Sợi Tóc

(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài hát)


thơ LinhVũ | nhạc Dzuylynh | trình bày thiênthanh.dzuylynh 
album Cánh thiên di Có cánh buồm đi tìm gió 
Gió lạnh lên trời bỏ ngỏ biển khơi 
Tôi đã âm thầm ngồi nhớ 
Dĩ vãng trôi dài lầm lỡ trên tay 
Tim tôi buồn cong nhỏ lại 
Dưới nắng chiều vàng em ngại đi qua 
Kỷ niệm nào để xót xa 
Như con chuồn chuồn trước nhà thăm hỏi 
Run run lời tình sương khói 
Anh quay về hối hả gói hồn đau 
Căn gác trọ cột nỗi sầu 
Con tim vết nứt đào sâu đêm dài 
Sợi tóc nào rụng trên vai 
Nhắc tôi chôn hết ngày mai cho người. 

No comments:

Post a Comment